כותרת מאמר מספר מאמר
059-2015

שינויים בהחלטה 1285- פיצויי הפסקת חכירה בקרקע שיעודה שונה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
14-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
062-2015

שינויים בהחלטה 1285- פיצויי הפסקת חכירה בקרקע שיעודה שונה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
14-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
058-2015

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל

במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
07-06-2015
במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
061-2015

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל

במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
07-06-2015
במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
057-2015

עדכון תעריפי מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
07-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
060-2015

עדכון תעריפי מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
07-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
056-2015

תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
05-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
055-2015

עדכון דמי חכירה במשקי עזר

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
03-06-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
059-2015

תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
05-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
058-2015

עדכון דמי חכירה במשקי עזר

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
03-06-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
054-2015

התקבלה עמדת המדינה לפיה "החלטה 1355 טרם נכנסה לתוקף"

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
31-05-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
057-2015

התקבלה עמדת המדינה לפיה "החלטה 1355 טרם נכנסה לתוקף"

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
31-05-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
053-2015

הארכת חוזה חכירה של מקרקעין – הבטי מיסוי

חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
27-05-2015
חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
056-2015

הארכת חוזה חכירה של מקרקעין – הבטי מיסוי

חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
27-05-2015
חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
052-2015

תחולת השימוש בקרקע חקלאית – פס"ד בימ"ש מחוזי

בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
20-05-2015
בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
055-2015

יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש - עתירה לבג"צ - עדכון

בג"צ פנה לאחרונה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת עמדתו בעניין קיומם של יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש.
22-05-2015
בג"צ פנה לאחרונה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת עמדתו בעניין קיומם של יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש.
054-2015

תחולת השימוש בקרקע חקלאית – פס"ד בימ"ש מחוזי

בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
20-05-2015
בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
051-2015

קביעת כמות מים מוכרת לבית בתעריף מוזל

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
15-05-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
050-2015

שינויים בתשלומים לרמ"י בעקבות פס"ד בלוך

בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
18-05-2015
בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
053-2015

קביעת כמות מים מוכרת לבית בתעריף מוזל

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
15-05-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
052-2015

שינויים בתשלומים לרמ"י בעקבות פס"ד בלוך

בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
12-05-2015
בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
049-2015

קידום ההסדר לקבלת אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו

למשרדנו נסיון רב שנים ומוצלח בהסדרים מערכתיים עם הנהלת רשות המיסים. בניגוד לגופים אחרים שהסתייגו שנים רבות ממהלכי משרדנו להגעה להסדר מעשי עם רשות המיסים פעל משרדנו ללא לאות במשך שנים אלו לקידום ההסדר המיטבי לבעלי הנחלות במושבים.
10-05-2015
למשרדנו נסיון רב שנים ומוצלח בהסדרים מערכתיים עם הנהלת רשות המיסים. בניגוד לגופים אחרים שהסתייגו שנים רבות ממהלכי משרדנו להגעה להסדר מעשי עם רשות המיסים פעל משרדנו ללא לאות במשך שנים אלו לקידום ההסדר המיטבי לבעלי הנחלות במושבים.
048-2015

סוגיות בעניין שיעור ותשלום דמי שימוש במשבצת נחלות – פס"ד

סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
07-05-2015
סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
047-2015

דוח כספי על הפקה ואספקת מים – עדכון

רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.
03-05-2015
רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.
051-2015

סוגיות בעניין שיעור ותשלום דמי שימוש במשבצת נחלות – פס"ד

סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
07-05-2015
סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
050-2015

דוח כספי על הפקה ואספקת מים - עדכון

רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.
03-05-2015
רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.
046-2015

שיעור דמי היוון ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – החלטה 1355

להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355:
01-05-2015
להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1355:
045-2015

עיכוב ביצוע פסק דין למתן זכויות בנחלה במושב למי שאינו חבר באגודה

בית משפט העליון, בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר (ע"א 7019/14), הורה על עיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (ת"א 5559-10-09) לאחר שפסק כי על מושב שזור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") להקנות למר יעקב פרג'י (להלן: "המשיב"), זכויות מלאות בנחלה כפי שניתנו לבעלי הנחלות חברי האגודה, בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב.
28-04-2015
בית משפט העליון, בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר (ע"א 7019/14), הורה על עיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (ת"א 5559-10-09) לאחר שפסק כי על מושב שזור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") להקנות למר יעקב פרג'י (להלן: "המשיב"), זכויות מלאות בנחלה כפי שניתנו לבעלי הנחלות חברי האגודה, בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב.
049-2015

שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ – החלטה 1366

להלן שיעורי דמי החכירה המהוונים (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366.
01-05-2015
להלן שיעורי דמי החכירה המהוונים (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1366.
048-2015

עיכוב ביצוע פסק דין למתן זכויות בנחלה במושב למי שאינו חבר באגודה

בית משפט העליון, בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר (ע"א 7019/14), הורה על עיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (ת"א 5559-10-09) לאחר שפסק כי על מושב שזור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") להקנות למר יעקב פרג'י (להלן: "המשיב"), זכויות מלאות בנחלה כפי שניתנו לבעלי הנחלות חברי האגודה, בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב.
28-04-2015
בית משפט העליון, בראשותו של כבוד השופט חנן מלצר (ע"א 7019/14), הורה על עיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי (ת"א 5559-10-09) לאחר שפסק כי על מושב שזור- מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") להקנות למר יעקב פרג'י (להלן: "המשיב"), זכויות מלאות בנחלה כפי שניתנו לבעלי הנחלות חברי האגודה, בכפוף להפקדת ערובה לפיצוי נזקי המשיב.
047-2015

שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים – הודעת רמ"י

ב- 19.4.2015 פרסמה רמ"י באתר האינטרנט, תחת הכותרת "שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים – לפי החלטת מועצה 692 ו- 751" דברי הסבר לאגודות של מושבים שיתופיים וקיבוצים המבקשות לבצע שיוך מגרשים לחברים על פי החלטת מועצה מס' 692 או 751 והחלטתן אושרה בועדת פרוגרמות במשרד החקלאות לפני 23.7.2007.
24-04-2015
ב- 19.4.2015 פרסמה רמ"י באתר האינטרנט, תחת הכותרת "שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים – לפי החלטת מועצה 692 ו- 751" דברי הסבר לאגודות של מושבים שיתופיים וקיבוצים המבקשות לבצע שיוך מגרשים לחברים על פי החלטת מועצה מס' 692 או 751 והחלטתן אושרה בועדת פרוגרמות במשרד החקלאות לפני 23.7.2007.
044-2015

השבת כספים ששולמו לסוכנות היהודית כתנאי לביצוע עסקה עם ממ"י

בפס"ד שניתן לאחרונה, בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו, (ת"א 2121-04 ), מפי כבוד השופט אבי זמיר. התקבלה תביעתה, באופן חלקי של "חברת מצפה בית שמש בע"מ" (להלן: "התובעת"), כנגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י" ) והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות"), לעניין, התנהלותה של הסוכנות כגוף דו מהותי בהתניית דרישות שאינן סבירות מהתובעת, תוך ניצול כוחה ומעמדה לרעה, בעניין הסכם התקשורת בין התובעת לבין מושב זנוח לרכישה של מקרקעין במושב.
21-04-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה, בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו, (ת"א 2121-04 ), מפי כבוד השופט אבי זמיר. התקבלה תביעתה, באופן חלקי של "חברת מצפה בית שמש בע"מ" (להלן: "התובעת"), כנגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י" ) והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות"), לעניין, התנהלותה של הסוכנות כגוף דו מהותי בהתניית דרישות שאינן סבירות מהתובעת, תוך ניצול כוחה ומעמדה לרעה, בעניין הסכם התקשורת בין התובעת לבין מושב זנוח לרכישה של מקרקעין במושב.
046-2015

השבת כספים ששולמו לסוכנות היהודית כתנאי לביצוע עסקה עם ממ"י

בפס"ד שניתן לאחרונה, בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו, (ת"א 2121-04 ), מפי כבוד השופט אבי זמיר. התקבלה תביעתה, באופן חלקי של "חברת מצפה בית שמש בע"מ" (להלן: "התובעת"), כנגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י" ) והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות"), לעניין, התנהלותה של הסוכנות כגוף דו מהותי בהתניית דרישות שאינן סבירות מהתובעת, תוך ניצול כוחה ומעמדה לרעה, בעניין הסכם התקשורת בין התובעת לבין מושב זנוח לרכישה של מקרקעין במושב.
21-04-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה, בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו, (ת"א 2121-04 ), מפי כבוד השופט אבי זמיר. התקבלה תביעתה, באופן חלקי של "חברת מצפה בית שמש בע"מ" (להלן: "התובעת"), כנגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י" ) והסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות"), לעניין, התנהלותה של הסוכנות כגוף דו מהותי בהתניית דרישות שאינן סבירות מהתובעת, תוך ניצול כוחה ומעמדה לרעה, בעניין הסכם התקשורת בין התובעת לבין מושב זנוח לרכישה של מקרקעין במושב.
043-2015

הגדלת מענקי עמותות במרכיב הרווח

בית המשפט העליון אישר לאחרונה את תביעת עו"ד איתן צחור בשם מספר עמותות לקבלת 4% תוספת רווח למענקים שקיבלו ממשרד הרווחה ( מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמותת אקים ישראל ואחרים, עע"מ 4363/14).
19-04-2015
בית המשפט העליון אישר לאחרונה את תביעת עו"ד איתן צחור בשם מספר עמותות לקבלת 4% תוספת רווח למענקים שקיבלו ממשרד הרווחה ( מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמותת אקים ישראל ואחרים, עע"מ 4363/14).
042-2015

מחירים נורמטיביים בחקלאות ליום 31.12.2014

נוכח ירידת מדד המחירים הכללי בשיעור של 0.2% בשנת 2014 וירידת מדד התשומות הכללי בחקלאות בשיעור 1.4% יש להותיר, לעמדתנו, את המחירים הנורמטיביים כפי שנקבעו בשנה הקודמת.
17-04-2015
נוכח ירידת מדד המחירים הכללי בשיעור של 0.2% בשנת 2014 וירידת מדד התשומות הכללי בחקלאות בשיעור 1.4% יש להותיר, לעמדתנו, את המחירים הנורמטיביים כפי שנקבעו בשנה הקודמת.
045-2015

הגדלת מענקי עמותות במרכיב הרווח

בית המשפט העליון אישר לאחרונה את תביעת עו"ד איתן צחור בשם מספר עמותות לקבלת 4% תוספת רווח למענקים שקיבלו ממשרד הרווחה ( מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמותת אקים ישראל ואחרים, עע"מ 4363/14).
19-04-2015
בית המשפט העליון אישר לאחרונה את תביעת עו"ד איתן צחור בשם מספר עמותות לקבלת 4% תוספת רווח למענקים שקיבלו ממשרד הרווחה ( מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמותת אקים ישראל ואחרים, עע"מ 4363/14).
044-2015

הנחיות לעריכת דו"חות כספיים לשנת 2014

נוכח ירידת מדד המחירים הכללי בשיעור של 0.2% בשנת 2014 וירידת מדד התשומות הכללי בחקלאות בשיעור 1.4% יש להותיר, לעמדתנו, את המחירים הנורמטיביים כפי שנקבעו בשנה הקודמת.
17-04-2015
נוכח ירידת מדד המחירים הכללי בשיעור של 0.2% בשנת 2014 וירידת מדד התשומות הכללי בחקלאות בשיעור 1.4% יש להותיר, לעמדתנו, את המחירים הנורמטיביים כפי שנקבעו בשנה הקודמת.
041-2015

מתווה רשות המיסים לקבלת אישורים לרישום הנחלות בטאבו

ב- 15 אפריל 2015 נערכה ישיבה עם הנהלת מיסוי מקרקעין בהשתתפות נציגי משרדנו בה הוצג מתווה רשות המיסים לדיווח פרטני ולתשלום מס רכישה לבעלי נחלות שטרם שילמו מס רכישה כתנאי למתן אישורי מיסים לרישום בטאבו.
15-04-2015
ב- 15 אפריל 2015 נערכה ישיבה עם הנהלת מיסוי מקרקעין בהשתתפות נציגי משרדנו בה הוצג מתווה רשות המיסים לדיווח פרטני ולתשלום מס רכישה לבעלי נחלות שטרם שילמו מס רכישה כתנאי למתן אישורי מיסים לרישום בטאבו.
040-2015

הארכת מועדי דיווח על ניכויים לשנת 2014

ביום 12 באפריל, 2015, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) וניכויים מתשלומים שאינם ממשכורת או משכר עבודה (856) לשנת 2014 עד לתאריך 31 במאי, 2015.
12-04-2015
ביום 12 באפריל, 2015, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) וניכויים מתשלומים שאינם ממשכורת או משכר עבודה (856) לשנת 2014 עד לתאריך 31 במאי, 2015.
039-2015

התישנות חובות ביטוח לאומי –פס"ד

ביום 1 באפריל 2015, פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי דיני ההתיישנות האזרחית ( התיישנות חוב לאחר 7 שנים) אינם חלים על גביית חובות דמי ביטוח וגביית תשלומים ביתר ששילם המוסד לביטוח לאומי עליהם חלים כללי השיהוי המנהלי.
10-04-2015
ביום 1 באפריל 2015, פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי דיני ההתיישנות האזרחית ( התיישנות חוב לאחר 7 שנים) אינם חלים על גביית חובות דמי ביטוח וגביית תשלומים ביתר ששילם המוסד לביטוח לאומי עליהם חלים כללי השיהוי המנהלי.
043-2015

הארכת מועדי דיווח על ניכויים לשנת 2014

ביום 12 באפריל, 2015, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) וניכויים מתשלומים שאינם ממשכורת או משכר עבודה (856) לשנת 2014 עד לתאריך 31 במאי, 2015.
12-04-2015
ביום 12 באפריל, 2015, פרסמה רשות המיסים הודעה על דחיית מועד הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (126) וניכויים מתשלומים שאינם ממשכורת או משכר עבודה (856) לשנת 2014 עד לתאריך 31 במאי, 2015.
042-2015

התישנות חובות ביטוח לאומי –פס"ד

ביום 1 באפריל 2015, פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי דיני ההתיישנות האזרחית ( התיישנות חוב לאחר 7 שנים) אינם חלים על גביית חובות דמי ביטוח וגביית תשלומים ביתר ששילם המוסד לביטוח לאומי עליהם חלים כללי השיהוי המנהלי.
10-04-2015
ביום 1 באפריל 2015, פסק בית הדין הארצי לעבודה, כי דיני ההתיישנות האזרחית ( התיישנות חוב לאחר 7 שנים) אינם חלים על גביית חובות דמי ביטוח וגביית תשלומים ביתר ששילם המוסד לביטוח לאומי עליהם חלים כללי השיהוי המנהלי.
038-2015

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות – פס"ד בימ"ש עליון

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים (ע"א 944/14 ), מפי כבוד השופטים חנן מלצר יצחק עמית וצבי זילברטל. נדחה ערעורם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך (להלן: "המערערים"), כנגד קיבוץ מעיין ברוך ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, החזר כספים ששילמו המערערים מכוח החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל. הערעור נדחה לאחר שהמערערים משכו את ערעורם, בעצת שופטי בית משפט העליון.
07-04-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים (ע"א 944/14 ), מפי כבוד השופטים חנן מלצר יצחק עמית וצבי זילברטל. נדחה ערעורם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך (להלן: "המערערים"), כנגד קיבוץ מעיין ברוך ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, החזר כספים ששילמו המערערים מכוח החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל. הערעור נדחה לאחר שהמערערים משכו את ערעורם, בעצת שופטי בית משפט העליון.
037-2015

הסדר מועדי ארכות לדיווחי ספקים עפ"י כללי המים

בסע' 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 נקבעה החובה לבעלי רישיונות להגיש דוח שנתי על המצב הכספי עד 15 אפריל לאחר תום השנה.
05-04-2015
בסע' 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 נקבעה החובה לבעלי רישיונות להגיש דוח שנתי על המצב הכספי עד 15 אפריל לאחר תום השנה.
036-2015

עדכון שכר המינימום מאפריל 2015

החל מ- 1 באפריל 2015 יעודכן שכר המינימום באופן הבא:
02-04-2015
החל מ- 1 באפריל 2015 יעודכן שכר המינימום באופן הבא:
041-2015

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות – פס"ד בימ"ש עליון

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים (ע"א 944/14 ), מפי כבוד השופטים חנן מלצר יצחק עמית וצבי זילברטל. נדחה ערעורם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך (להלן: "המערערים"), כנגד קיבוץ מעיין ברוך ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, החזר כספים ששילמו המערערים מכוח החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל. הערעור נדחה לאחר שהמערערים משכו את ערעורם, בעצת שופטי בית משפט העליון.
07-04-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים (ע"א 944/14 ), מפי כבוד השופטים חנן מלצר יצחק עמית וצבי זילברטל. נדחה ערעורם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך (להלן: "המערערים"), כנגד קיבוץ מעיין ברוך ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, החזר כספים ששילמו המערערים מכוח החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל. הערעור נדחה לאחר שהמערערים משכו את ערעורם, בעצת שופטי בית משפט העליון.
040-2015

הסדר מועדי ארכות לדיווחי ספקים עפ"י כללי המים

בסע' 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 נקבעה החובה לבעלי רישיונות להגיש דוח שנתי על המצב הכספי עד 15 אפריל לאחר תום השנה.
05-04-2015
בסע' 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), התשע"ד – 2014 נקבעה החובה לבעלי רישיונות להגיש דוח שנתי על המצב הכספי עד 15 אפריל לאחר תום השנה.
039-2015

עדכון שכר המינימום מאפריל 2015

החל מ- 1 באפריל 2015 יעודכן שכר המינימום באופן הבא:
02-04-2015
החל מ- 1 באפריל 2015 יעודכן שכר המינימום באופן הבא:
035-2015

העברת תקבולי הסכם פשרת מניות "מקורות" לזכאים - עדכון

לקראת תום חודש אפריל, יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הזכאים.
31-03-2015
לקראת תום חודש אפריל, יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הזכאים.
034-2015

ביקורת בג"ץ על שלילת נקודות זיכוי מעובדים זרים

עד שנת 2014 היו כל העובדים הזרים, שעבדו בכל הענפים, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, זאת בהתאם לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007 (להלן: "הכללים").
29-03-2015
עד שנת 2014 היו כל העובדים הזרים, שעבדו בכל הענפים, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, זאת בהתאם לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007 (להלן: "הכללים").
033-2015

רישיון אזורי לחקלאות

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (רישיון ספק אזורי לחקלאות) התשע"ה-2015. בכללים אלו מופיעים התנאים לקבלת אישור לרישיון אזורי וכן אמות המידה על פיהם על בעל רישיון האזורי לנהוג הן מול החברים בהתאגדות והן מול הרגולטור-רשות המים.
27-03-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (רישיון ספק אזורי לחקלאות) התשע"ה-2015. בכללים אלו מופיעים התנאים לקבלת אישור לרישיון אזורי וכן אמות המידה על פיהם על בעל רישיון האזורי לנהוג הן מול החברים בהתאגדות והן מול הרגולטור-רשות המים.
038-2015

העברת תקבולי הסכם פשרת מניות "מקורות" לזכאים - עדכון

לקראת תום חודש אפריל, יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הזכאים.
31-03-2015
לקראת תום חודש אפריל, יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הזכאים.
037-2015

ביקורת בג"ץ על שלילת נקודות זיכוי מעובדים זרים

עד שנת 2014 היו כל העובדים הזרים, שעבדו בכל הענפים, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, זאת בהתאם לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007 (להלן: "הכללים").
29-03-2015
עד שנת 2014 היו כל העובדים הזרים, שעבדו בכל הענפים, זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה, זאת בהתאם לכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007 (להלן: "הכללים").
036-2015

רישיון אזורי לחקלאות

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (רישיון ספק אזורי לחקלאות) התשע"ה-2015. בכללים אלו מופיעים התנאים לקבלת אישור לרישיון אזורי וכן אמות המידה על פיהם על בעל רישיון האזורי לנהוג הן מול החברים בהתאגדות והן מול הרגולטור-רשות המים.
27-03-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (רישיון ספק אזורי לחקלאות) התשע"ה-2015. בכללים אלו מופיעים התנאים לקבלת אישור לרישיון אזורי וכן אמות המידה על פיהם על בעל רישיון האזורי לנהוג הן מול החברים בהתאגדות והן מול הרגולטור-רשות המים.
032-2015

דיווח לרשות המים על הנתונים הכספיים של מפעל המים במושב לשנת 2014

ע"פ הודעת רשות המים מסתמן כי בשלב זה המועד להגשת הדיווחים יוארך ל- 30.6.2015.
25-03-2015
ע"פ הודעת רשות המים מסתמן כי בשלב זה המועד להגשת הדיווחים יוארך ל- 30.6.2015.
031-2015

גביית הפרשי הצמדה ביתר - תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים

לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, כב' השופטת מיכל נד"ב, תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים על כך שביצעה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין, מקבוצת נישומים שנעשה להם הסדר תשלומים או שניתנה להם אורכה לתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס רכישה ומס שבח מקרקעין.
24-03-2015
לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, כב' השופטת מיכל נד"ב, תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים על כך שביצעה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין, מקבוצת נישומים שנעשה להם הסדר תשלומים או שניתנה להם אורכה לתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס רכישה ומס שבח מקרקעין.
030-2015

נוהל חוק ההתיישבות 2015

באתר משרד החקלאות פורסם ב- 11.2.2015 "נוהל חוק ההתיישבות 2015". נוהל זה מגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות לקבל היתרים לשימוש חורג, וכן קובע כללים לעניין פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
23-03-2015
באתר משרד החקלאות פורסם ב- 11.2.2015 "נוהל חוק ההתיישבות 2015". נוהל זה מגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות לקבל היתרים לשימוש חורג, וכן קובע כללים לעניין פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
035-2015

דיווח לרשות המים על הנתונים הכספיים של מפעל המים בקיבוץ לשנת 2014

ע"פ הודעת רשות המים מסתמן כי בשלב זה המועד להגשת הדיווחים יוארך ל- 30.6.2015.
25-03-2015
ע"פ הודעת רשות המים מסתמן כי בשלב זה המועד להגשת הדיווחים יוארך ל- 30.6.2015.
034-2015

גביית הפרשי הצמדה ביתר - תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים

לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, כב' השופטת מיכל נד"ב, תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים על כך שביצעה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין, מקבוצת נישומים שנעשה להם הסדר תשלומים או שניתנה להם אורכה לתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס רכישה ומס שבח מקרקעין.
24-03-2015
לאחרונה אישר ביהמ"ש המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, כב' השופטת מיכל נד"ב, תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים על כך שביצעה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין, מקבוצת נישומים שנעשה להם הסדר תשלומים או שניתנה להם אורכה לתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס רכישה ומס שבח מקרקעין.
033-2015

נוהל חוק ההתיישבות 2015

באתר משרד החקלאות פורסם ב- 11.2.2015 "נוהל חוק ההתיישבות 2015". נוהל זה מגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות לקבל היתרים לשימוש חורג, וכן קובע כללים לעניין פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
23-03-2015
באתר משרד החקלאות פורסם ב- 11.2.2015 "נוהל חוק ההתיישבות 2015". נוהל זה מגדיר את אופן הטיפול בבקשות של בעלי זכויות לקבל היתרים לשימוש חורג, וכן קובע כללים לעניין פיקוח ואכיפה יזומה במקרים בהם עולה חשד להפרת החוק.
032-2015

שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751 – נוהל מתוקן

 הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ב- 18.3.2015 באתר האינטרנטי נוהל מתוקן ומעודכן ליישום החלטת שיוך הדירות על פי החלטת הנהלת רמ"י מס' 3705 מיום 3.3.2015. להלן הוראות הנוהל כלשונן: א.     רקע כללי ומדיניות   "כללי 1מטרת נוהל הביצוע היא קביעת הנחיות וכללים ליישום החלטות המועצה, הכוללים הנחיות כספיות, תנאי סף לביצוע העסקות, תהליכי העבודה והמסמכים אותם נדרש הקיבוץ לצרף לפנייתו לצורך הטיפול בבקשת השיוך. 2החלטת מועצה מס' 979 (עודכנה על ידי החלטות מס' 1155 ו - 1366) ביטלה את החלטות מועצה מס' 692 ו- 751. למרות הביטול, ההחלטה התירה המשך ביצוע שיוך על פי הקבוע בהחלטות הנ"ל, לקיבוצים שקיבלו…
22-03-2015
 הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה ב- 18.3.2015 באתר האינטרנטי נוהל מתוקן ומעודכן ליישום החלטת שיוך הדירות על פי החלטת הנהלת רמ"י מס' 3705 מיום 3.3.2015. להלן הוראות הנוהל כלשונן: א.     רקע כללי ומדיניות   "כללי 1מטרת נוהל הביצוע היא קביעת הנחיות וכללים ליישום החלטות המועצה, הכוללים הנחיות כספיות, תנאי סף לביצוע העסקות, תהליכי העבודה והמסמכים אותם נדרש הקיבוץ לצרף לפנייתו לצורך הטיפול בבקשת השיוך. 2החלטת מועצה מס' 979 (עודכנה על ידי החלטות מס' 1155 ו - 1366) ביטלה את החלטות מועצה מס' 692 ו- 751. למרות הביטול, ההחלטה התירה המשך ביצוע שיוך על פי הקבוע בהחלטות הנ"ל, לקיבוצים שקיבלו…
029-2015

שלילת קצבאות שאירים מאלמנים ניצולי שואה

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (5,278 ש"ח נכון לשנת 2015). הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל.
19-03-2015
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (5,278 ש"ח נכון לשנת 2015). הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל.
028-2015

חיובי אגרות ביוב במרחב הכפרי

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א-2010, מחייבים את המועצות האזוריות בהטלת אגרות ביוב לפי צריכת המים.
15-03-2015
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א-2010, מחייבים את המועצות האזוריות בהטלת אגרות ביוב לפי צריכת המים.
027-2015

דרישת רשות המיסים למידע על השכרת נכסים חקלאיים

לאחרונה הופצה על ידי משרד מיסוי מקרקעין הודעה לישובים בנוסח הבא:
13-03-2015
לאחרונה הופצה על ידי משרד מיסוי מקרקעין הודעה לישובים בנוסח הבא:
026-2015

פעילות לא חקלאית (פל"ח) – מסמך מדיניות במחוז דרום

בישיבת הולנת"ע מיום 10.2.2015 הוחלט לאשר שינויים ועדכונים במסמך המדיניות לקידום פל"ח בחלקות א' של המושבים במחוז דרום.
09-03-2015
בישיבת הולנת"ע מיום 10.2.2015 הוחלט לאשר שינויים ועדכונים במסמך המדיניות לקידום פל"ח בחלקות א' של המושבים במחוז דרום.
031-2015

שלילת קצבאות שאירים מאלמנים ניצולי שואה

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (5,278 ש"ח נכון לשנת 2015). הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. קצבאות שאירים לא מוענקות לרבים מניצולי שואה הכנסת אלמן ניצול שואה, המשולמת לו עקב השואה כגון תגמול ע"פ חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957; קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG); קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו…
18-03-2015
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (5,278 ש"ח נכון לשנת 2015). הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. קצבאות שאירים לא מוענקות לרבים מניצולי שואה הכנסת אלמן ניצול שואה, המשולמת לו עקב השואה כגון תגמול ע"פ חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957; קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG); קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו…
030-2015

חיובי אגרות ביוב במרחב הכפרי

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א-2010, מחייבים את המועצות האזוריות בהטלת אגרות ביוב לפי צריכת המים.
15-03-2015
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א-2010, מחייבים את המועצות האזוריות בהטלת אגרות ביוב לפי צריכת המים.
029-2015

דרישת רשות המיסים למידע על השכרת נכסים חקלאיים

לאחרונה הופצה על ידי משרד מיסוי מקרקעין הודעה לישובים בנוסח הבא:
13-03-2015
לאחרונה הופצה על ידי משרד מיסוי מקרקעין הודעה לישובים בנוסח הבא:
028-2015

קבלת הפרשי גמלאות מחליפות שכר לשנים 2008 – 2003

תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו -1986, קובעת כי אם שולמה למבוטח גמלה על בסיס הכנסה ששימשה לתשלום מקדמות ונערך למבוטח חישוב של הפרשי דמי ביטוח לאותה שנה, על המוסד לביטוח לאומי לחשב הפרשי גמלאות לשלמם/ לגבותם בהתאם.
12-03-2015
תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשמ"ו -1986, קובעת כי אם שולמה למבוטח גמלה על בסיס הכנסה ששימשה לתשלום מקדמות ונערך למבוטח חישוב של הפרשי דמי ביטוח לאותה שנה, על המוסד לביטוח לאומי לחשב הפרשי גמלאות לשלמם/ לגבותם בהתאם.
025-2015

הצדק החלוקתי בהיבט התכנוני של יצירת יחידת דיור נוספת

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים (עע"מ 8909/13), מפי השופט נועם סולברג, בהסכמת השופטים חנן מלצר וניל הנדל. נדחה ערעורם של ישעיהו הרמלין ולידנה הרמלין (להלן: "המערערים"), כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, דחיית תוכנית נקודתית של תוספת יחידת דיור בכפר שיתופי הדר עם (להלן "המושב"). זאת בקביעה שיש להכיר בחשיבותו של תכנון כולל לעניין עיקרון הצדק החלוקתי במושב ומתן הזדמנות שווה לכל בעלי המגרשים.
06-03-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים (עע"מ 8909/13), מפי השופט נועם סולברג, בהסכמת השופטים חנן מלצר וניל הנדל. נדחה ערעורם של ישעיהו הרמלין ולידנה הרמלין (להלן: "המערערים"), כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, דחיית תוכנית נקודתית של תוספת יחידת דיור בכפר שיתופי הדר עם (להלן "המושב"). זאת בקביעה שיש להכיר בחשיבותו של תכנון כולל לעניין עיקרון הצדק החלוקתי במושב ומתן הזדמנות שווה לכל בעלי המגרשים.
024-2015

הערכות להסדר לקבלת אישורי מיסים לרישום הנחלות בטאבו - עדכון

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים.
01-03-2015
משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים.
027-2015

פעילות לא חקלאית (פל"ח) – מסמך מדיניות במחוז דרום

בישיבת הולנת"ע מיום 10.2.2015 הוחלט לאשר שינויים ועדכונים במסמך המדיניות לקידום פל"ח בחלקות א' של המושבים במחוז דרום.
09-03-2015
בישיבת הולנת"ע מיום 10.2.2015 הוחלט לאשר שינויים ועדכונים במסמך המדיניות לקידום פל"ח בחלקות א' של המושבים במחוז דרום.
026-2015

הצדק החלוקתי בהיבט התכנוני של יצירת יחידת דיור נוספת

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים (עע"מ 8909/13), מפי השופט נועם סולברג, בהסכמת השופטים חנן מלצר וניל הנדל. נדחה ערעורם של ישעיהו הרמלין ולידנה הרמלין (להלן: "המערערים"), כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, דחיית תוכנית נקודתית של תוספת יחידת דיור בכפר שיתופי הדר עם (להלן "המושב"). זאת בקביעה שיש להכיר בחשיבותו של תכנון כולל לעניין עיקרון הצדק החלוקתי במושב ומתן הזדמנות שווה לכל בעלי המגרשים.
06-03-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים (עע"מ 8909/13), מפי השופט נועם סולברג, בהסכמת השופטים חנן מלצר וניל הנדל. נדחה ערעורם של ישעיהו הרמלין ולידנה הרמלין (להלן: "המערערים"), כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז ואח' (להלן "המשיבים"), לעניין, דחיית תוכנית נקודתית של תוספת יחידת דיור בכפר שיתופי הדר עם (להלן "המושב"). זאת בקביעה שיש להכיר בחשיבותו של תכנון כולל לעניין עיקרון הצדק החלוקתי במושב ומתן הזדמנות שווה לכל בעלי המגרשים.
023-2015

קיזוז הוצאה בשנות מס שקדמו להוצאתה

בית המשפט העליון יצר לאחרונה תקדים לפיו ניתן להתיר הוצאה בניכוי באופן רטרואקטיבי כנגד הכנסה משנים שקדמו לשנת ההוצאה וזאת משיקולי צדק.
01-03-2015
בית המשפט העליון יצר לאחרונה תקדים לפיו ניתן להתיר הוצאה בניכוי באופן רטרואקטיבי כנגד הכנסה משנים שקדמו לשנת ההוצאה וזאת משיקולי צדק.
025-2015

קיזוז הוצאה בשנות מס שקדמו להוצאתה

בית המשפט העליון יצר לאחרונה תקדים לפיו ניתן להתיר הוצאה בניכוי באופן רטרואקטיבי כנגד הכנסה משנים שקדמו לשנת ההוצאה וזאת משיקולי צדק.
24-02-2015
בית המשפט העליון יצר לאחרונה תקדים לפיו ניתן להתיר הוצאה בניכוי באופן רטרואקטיבי כנגד הכנסה משנים שקדמו לשנת ההוצאה וזאת משיקולי צדק.
024-2015

הסדר מס בחלוקת מקרקעין בין יורשים של חבר קיבוץ

ביום 17/2/2015, פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי מספר 4983/15, שעניינה, בין היתר, חלוקת דירת השיוך של חבר קיבוץ שנפטר, בין יורשיו, בעוד תקנון הקיבוץ מאפשר רק לאדם אחד להיות "בעל" הזכות בדירה.
22-02-2015
ביום 17/2/2015, פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי מספר 4983/15, שעניינה, בין היתר, חלוקת דירת השיוך של חבר קיבוץ שנפטר, בין יורשיו, בעוד תקנון הקיבוץ מאפשר רק לאדם אחד להיות "בעל" הזכות בדירה.
023-2015

פטור ממס רכישה בהקניית בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל

על פי סעיף י"ז לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקניית בעלות במקרקעי ישראל ללא תמורה לא חייבת במס רכישה ובהיטל השבחה. להלן נוסח הסעיף: "הודעה לחוכר או תשלום לפיה, כתב הסכמה, ורישום בעלות על שם חוכר לפי הוראות סעיף זה, לא ייחשבו - (1) לענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 לגבי נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו לחוכר פטורה מתשלום – כמכירת זכות במקרקעין; (2) לענין התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה – כמימוש זכויות במקרקעין." (הדגשה שלי – ב.מ.) הרפורמה במקרקעי ישראל ביום 28.7.2014 נכנסה לתוקף החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299 ו-1185 ומפחיתה, משמעותית,…
18-02-2015
על פי סעיף י"ז לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקניית בעלות במקרקעי ישראל ללא תמורה לא חייבת במס רכישה ובהיטל השבחה. להלן נוסח הסעיף: "הודעה לחוכר או תשלום לפיה, כתב הסכמה, ורישום בעלות על שם חוכר לפי הוראות סעיף זה, לא ייחשבו - (1) לענין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 לגבי נכס מקרקעין שהקניית הבעלות בו לחוכר פטורה מתשלום – כמכירת זכות במקרקעין; (2) לענין התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה – כמימוש זכויות במקרקעין." (הדגשה שלי – ב.מ.) הרפורמה במקרקעי ישראל ביום 28.7.2014 נכנסה לתוקף החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל". ההחלטה מרחיבה את ההחלטות הקודמות 1299 ו-1185 ומפחיתה, משמעותית,…
022-2015

דגשים בהכנת דוח כספי על פעילות המים לשנת 2014

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ- 15.04.2015 .
16-02-2015
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ- 15.04.2015 .
021-2015

היטל השבחה בשיוך דירות בקיבוץ בר רשות - פס"ד בלוך

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
15-02-2015
בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
020-2015

התניית רמ"י להיתרי בנייה בקיבוץ בתשלום חוב במחלוקת

המרצת פתיחה שהוגשה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט ע"י עוה"ד אביתר קנולר ויניב בירנבאום, מטעם קיבוץ נגבה, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "הקיבוץ") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י"), עולה סוגיית התניית קבלת היתר הבנייה בתשלום דרישת חוב של רמ"י בגין הסדרת שימושים, שאינה מקובלת על הקיבוץ.
10-02-2015
המרצת פתיחה שהוגשה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט ע"י עוה"ד אביתר קנולר ויניב בירנבאום, מטעם קיבוץ נגבה, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "הקיבוץ") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י"), עולה סוגיית התניית קבלת היתר הבנייה בתשלום דרישת חוב של רמ"י בגין הסדרת שימושים, שאינה מקובלת על הקיבוץ.
019-2015

פיצוי עבור גריעת שטחי משבצת נחלות לצורך הרחבה למגורים

פסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה בקשתו של צפריה – מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המושב") לקבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המושב להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת אגודת המושב, אשר ייעודו שונה מחקלאות למגורים. (ה"פ 16434-03-11 צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית נ' מינהל מקרקעי ישראל)
08-02-2015
פסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה בקשתו של צפריה – מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המושב") לקבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המושב להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת אגודת המושב, אשר ייעודו שונה מחקלאות למגורים. (ה"פ 16434-03-11 צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית נ' מינהל מקרקעי ישראל)
018-2015

הדרישה לסימון שטחי משבצת הנחלות - עדכון

סעיף נוסף שהוכנס לאחרונה בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני", ניתן ביטוי לנושא ה"קרקע הנוספת" וה"קרקע העודפת", המגעת לאגודת הקיבוץ עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 361 ('החכרת קרקע לדורות לקיבוצים') מיום 27.10.1987
02-02-2015
סעיף נוסף שהוכנס לאחרונה בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני", ניתן ביטוי לנושא ה"קרקע הנוספת" וה"קרקע העודפת", המגעת לאגודת הקיבוץ עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 361 ('החכרת קרקע לדורות לקיבוצים') מיום 27.10.1987
017-2015

הוראות מעבר בעקבות ההקפאה החלקית של הרפורמה במקרקעי ישראל

בעקבות עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370 (אשר הרחיבה באופן משמעותי את הרפורמה במקרקעי ישראל), פורסמה ביום 28.1.2015 הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שעניינה: הקפאה חלקית של יישום הרפורמה במקרקעי ישראל וקביעת הוראות מעבר להמשך יישומה.
28-01-2015
בעקבות עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370 (אשר הרחיבה באופן משמעותי את הרפורמה במקרקעי ישראל), פורסמה ביום 28.1.2015 הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שעניינה: הקפאה חלקית של יישום הרפורמה במקרקעי ישראל וקביעת הוראות מעבר להמשך יישומה.
016-2015

דיווחים לרשות המים לשנת 2014

בתום שנת הרישוי 2014 נדרשים ספקי המים לדיווחים שנתיים לרשות המים:
27-01-2015
בתום שנת הרישוי 2014 נדרשים ספקי המים לדיווחים שנתיים לרשות המים:
015-2015

פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ותיקון 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, מעניקים פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות למשך החודשיים הראשונים שלאחר השחרור משירות סדיר/שירות לאומי, למי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם החודשית לא עלתה על 5% מהשכר הממוצע במשק.
26-01-2015
תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ותיקון 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, מעניקים פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות למשך החודשיים הראשונים שלאחר השחרור משירות סדיר/שירות לאומי, למי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם החודשית לא עלתה על 5% מהשכר הממוצע במשק.
014-2015

העברת תקבולי הסכם פשרת מניות "מקורות" לבעלי הזכויות

בשבועות הקרובים יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הנאמנים עו"ד אהוד גוט ועו"ד ד"ר ליפא מאיר.
23-01-2015
בשבועות הקרובים יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הנאמנים עו"ד אהוד גוט ועו"ד ד"ר ליפא מאיר.
013-2015

השהיית חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל בעקבות עתירה לבג"ץ

במסגרת בקשה להארכת מועד (שהוגשה ביום 18.1.2015) מטעם הפרקליטות, במסגרת עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370, אשר דנה בהרחבה משמעותית של הרפורמה במקרקעי ישראל, הצהירה הפרקליטות בפני בית המשפט העליון, כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".כזכור, ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל", המרחיבה את החלטות מועצת מקרקע ישראל הקודמות (1185 ו- 1299) ומעניקה הטבות בסכומי עתק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ.להרחבה ראו חוזרנו מס' 82/2014 "הרחבת הרפורמה בניהול מקרקעי…
21-01-2015
במסגרת בקשה להארכת מועד (שהוגשה ביום 18.1.2015) מטעם הפרקליטות, במסגרת עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370, אשר דנה בהרחבה משמעותית של הרפורמה במקרקעי ישראל, הצהירה הפרקליטות בפני בית המשפט העליון, כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".כזכור, ביום 28.7.2014 חתם שר האוצר על החלטה 1370 בעניין "רפורמה במקרקעי ישראל", המרחיבה את החלטות מועצת מקרקע ישראל הקודמות (1185 ו- 1299) ומעניקה הטבות בסכומי עתק לחוכרי מגרשים צמודי קרקע בעיקר במרכז הארץ.להרחבה ראו חוזרנו מס' 82/2014 "הרחבת הרפורמה בניהול מקרקעי…
012-2015

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2015

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר. 2. מאחר וחבר קיבוץ אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, הסמיך חוק הביטוח הלאומי בסעיף 344(א)(1) את שר העבודה והרווחה לקבוע בתקנות כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ. 3. סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של…
20-01-2015
1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר. 2. מאחר וחבר קיבוץ אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, הסמיך חוק הביטוח הלאומי בסעיף 344(א)(1) את שר העבודה והרווחה לקבוע בתקנות כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ. 3. סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של…
011-2015

ביטוח לאומי – עדכון סכומי גמלאות וגביה

להלן עדכוני סכומי גמלאות וגביה לביטוח לאומי לשנת 2015:
19-01-2015
להלן עדכוני סכומי גמלאות וגביה לביטוח לאומי לשנת 2015:
010-2015

עדכון ערכי טבלה למגרשי מגורים במגזר הכפרי

ביום 7.10.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3637 בעניין "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע". החלטה זו מעדכנת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 3338 שנתקבלה ביום 19.2.2013 ואשר קבעה שימוש בטבלאות שומה לישובים במגזר הכפרי אשר הוכנו על ידי השמאי הממשלתי.
18-01-2015
ביום 7.10.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3637 בעניין "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע". החלטה זו מעדכנת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 3338 שנתקבלה ביום 19.2.2013 ואשר קבעה שימוש בטבלאות שומה לישובים במגזר הכפרי אשר הוכנו על ידי השמאי הממשלתי.
009-2015

תביעת הקיבוצים נגד חברת חשמל – עדכון

1. במהלך הליך התביעה של 150 קיבוצים ומושבים שיתופיים המיוצגים ע"י עו"ד רון רוגין נגד חברת חשמל בבית המשפט המחוזי בחיפה, דחה בית המשפט העליון (כבוד השופט נ' סולברג) את בקשת רשות הערעור של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל) נשוא רע"א 6992/14 חברת החשמל לישראל בע"מ נ. קיבוץ אושה ו-149 אחרים והרשות לשירותים ציבוריים חשמל. ההליך הראשי מתמקד בשאלת סיווג התעריף המדויק שעל קיבוצים ומושבים שיתופיים הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לשלם לחברת החשמל, וזאת עבור התקופה שלאחר ה-1 בינואר 2006.
15-01-2015
1. במהלך הליך התביעה של 150 קיבוצים ומושבים שיתופיים המיוצגים ע"י עו"ד רון רוגין נגד חברת חשמל בבית המשפט המחוזי בחיפה, דחה בית המשפט העליון (כבוד השופט נ' סולברג) את בקשת רשות הערעור של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן - חברת החשמל) נשוא רע"א 6992/14 חברת החשמל לישראל בע"מ נ. קיבוץ אושה ו-149 אחרים והרשות לשירותים ציבוריים חשמל. ההליך הראשי מתמקד בשאלת סיווג התעריף המדויק שעל קיבוצים ומושבים שיתופיים הרוכשים במרוכז את החשמל מחברת החשמל לשלם לחברת החשמל, וזאת עבור התקופה שלאחר ה-1 בינואר 2006.
008-2015

תמיכות בפעולות לפיתוח הכפר לשנים 2015-2017

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות במרחב הכפרי, הקמה ופיתוח מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות / פסטיבליםבנושא תיירות כפרית חקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ועסקים קטנים במרחב הכפרי. את הבקשות לתמיכות יש להגיש עד ליום 1.3.2015.
13-01-2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות במרחב הכפרי, הקמה ופיתוח מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות / פסטיבליםבנושא תיירות כפרית חקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ועסקים קטנים במרחב הכפרי. את הבקשות לתמיכות יש להגיש עד ליום 1.3.2015.
007-2015

כללי המים תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת

רשות המים פרסמה את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) התשע"ה – 2014.בכללים אלו נקבע אופן חישוב התשלום המופחת למים חקלאיים במקרים בהם נדרש הצרכן לשאיבה נוספת.
09-01-2015
רשות המים פרסמה את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) התשע"ה – 2014.בכללים אלו נקבע אופן חישוב התשלום המופחת למים חקלאיים במקרים בהם נדרש הצרכן לשאיבה נוספת.
006-2015

חיובי ארנונה לשנת 2015

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלום הארנונה לשנת 2015. עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2015, הוא 0.75% לעומת שנת 2014.
08-01-2015
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלום הארנונה לשנת 2015. עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2015, הוא 0.75% לעומת שנת 2014.
005-2015

החלטת הנהלת רמ"י בעניין סימון "שטחים עודפים"

ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת הקרקע שהוקצתה לכל אגודה חקלאית). להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
07-01-2015
ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת הקרקע שהוקצתה לכל אגודה חקלאית). להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
004-2015

חובת ההגינות הנדרשת מרמ"י לחידוש רטרואקטיבי של חוזה חכירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט עודד גרשון) נקבע כי חובת ההגינות מחייבת כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תחתום על חוזה חכירה חדש עם 'השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ' ("התובעת"), באופן רטרואקטיבי מתום תקופת החכירה המקורית, מבלי לדרוש דמי חכירה שוטפים בגין תקופת הביניים מתום החוזה המקורי ועד היום.(ת"א 6674-07-10 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה).
06-01-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט עודד גרשון) נקבע כי חובת ההגינות מחייבת כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תחתום על חוזה חכירה חדש עם 'השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ' ("התובעת"), באופן רטרואקטיבי מתום תקופת החכירה המקורית, מבלי לדרוש דמי חכירה שוטפים בגין תקופת הביניים מתום החוזה המקורי ועד היום.(ת"א 6674-07-10 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה).
003-2015

שלילת זכאותם של עובדים זרים לנקודות זיכוי ממס – עתירה נוספת

בעתירה נוספת, שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם התאחדות חקלאי ישראל (באמצעות משרד ליפא מאיר ושות'), נתבקש צו לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015, בשל היותן מנוגדות לדין ובעיקר בשל סתירתן את האמנות הבינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל, בעניין מניעת כפל מס. (בג"ץ 8824/14 התאחדות חקלאי ישראל נ' שר האוצר ואח') עתירה זו מצטרפת לשתי עתירות שכבר הוגשו בנושא, האחת מטעם הסתדרות העובדים הלאומית (בג"ץ 8476/14) והשנייה מטעם הסתדרות העובדים הכללית (בג"ץ 8421/14). עתירה זו הינה משלימה לשתי העתירות הקודמות, ומתמקדת…
05-01-2015
בעתירה נוספת, שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם התאחדות חקלאי ישראל (באמצעות משרד ליפא מאיר ושות'), נתבקש צו לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015, בשל היותן מנוגדות לדין ובעיקר בשל סתירתן את האמנות הבינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל, בעניין מניעת כפל מס. (בג"ץ 8824/14 התאחדות חקלאי ישראל נ' שר האוצר ואח') עתירה זו מצטרפת לשתי עתירות שכבר הוגשו בנושא, האחת מטעם הסתדרות העובדים הלאומית (בג"ץ 8476/14) והשנייה מטעם הסתדרות העובדים הכללית (בג"ץ 8421/14). עתירה זו הינה משלימה לשתי העתירות הקודמות, ומתמקדת…
002-2015

היתר לשימוש תכנוני חורג בעצימות נמוכה במקרקעי קיבוץ

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (בפני כב' השופטת זהבה בוסתן) נדונה עתירתו של חבר בוועדה המקומית חוף השרון (להלן: "העותר) כנגד החלטת וועדת הערר המחוזית למחוז מרכז (להלן: "ועדת הערר") אשר דחתה את הערר שהגיש העותר, והותירה על כנה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (להלן: "הוועדה המקומית"), המתירה לקיבוץ שפיים לעשות שימוש חורג בחלק מבנה שנבנה בהיתר, למטרת מרכז למידה ומשרדים.(עת"מ 53607-10-13 אברהם כהן נ' ועדת הערר לתכנו ובנייה- מחוז מרכז).
04-01-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (בפני כב' השופטת זהבה בוסתן) נדונה עתירתו של חבר בוועדה המקומית חוף השרון (להלן: "העותר) כנגד החלטת וועדת הערר המחוזית למחוז מרכז (להלן: "ועדת הערר") אשר דחתה את הערר שהגיש העותר, והותירה על כנה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (להלן: "הוועדה המקומית"), המתירה לקיבוץ שפיים לעשות שימוש חורג בחלק מבנה שנבנה בהיתר, למטרת מרכז למידה ומשרדים.(עת"מ 53607-10-13 אברהם כהן נ' ועדת הערר לתכנו ובנייה- מחוז מרכז).
001-2015

תעריפי מים לשנת 2015

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2 ) – התשע"ה- 2014 ו – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה -2014.
01-01-2015
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2 ) – התשע"ה- 2014 ו – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה -2014.
022-2015

פטור ממס רכישה בהקניית בעלות ללא תמורה במקרקעי ישראל

על פי סעיף י"ז לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקניית בעלות במקרקעי ישראל ללא תמורה לא חייבת במס רכישה ובהיטל השבחה.
18-02-2015
על פי סעיף י"ז לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, הקניית בעלות במקרקעי ישראל ללא תמורה לא חייבת במס רכישה ובהיטל השבחה.