כותרת מאמר מספר מאמר
098-2020

הקניית בעלות באזורי עדיפות על חלקת המגורים

בעקבות בג"צ שהוגש כנגד ההטבות המפליגות שניתנו לחוכרים עירוניים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "בעניין רפורמה במקרקעי ישראל". הוחלט ביום 5.9.2016 בהחלטה 1478, שרמ"י תפעל בשלב זה עד קבלת החלטה חדשה בהתאם להחלטה 1185 מיום 8.2.2010 וכיוצא מזה צמצום חלק מההטבות שניתנו בהחלטה 1370.
20-11-2020
בעקבות בג"צ שהוגש כנגד ההטבות המפליגות שניתנו לחוכרים עירוניים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "בעניין רפורמה במקרקעי ישראל". הוחלט ביום 5.9.2016 בהחלטה 1478, שרמ"י תפעל בשלב זה עד קבלת החלטה חדשה בהתאם להחלטה 1185 מיום 8.2.2010 וכיוצא מזה צמצום חלק מההטבות שניתנו בהחלטה 1370.
097-2020

תקנות הפחת המואץ - עדכון

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020.
16-11-2020
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020.
104-2020

תקנות הפחת המואץ - עדכון

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020.
16-11-2020
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020.
103-2020

עדכון מדיניות האכיפה בעניין עבירות תכנון ובניה בישובים חקלאיים

להלן עדכון המשנה ליעוץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ במכתב מיום 12.11.2020 לשר המשפטים בנדון: "הריני מתכבד לפנות אליך, בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:
15-11-2020
להלן עדכון המשנה ליעוץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ במכתב מיום 12.11.2020 לשר המשפטים בנדון: "הריני מתכבד לפנות אליך, בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:
096-2020

עדכון מדיניות האכיפה בעניין עבירות תכנון ובניה בישובים חקלאיים

להלן עדכון המשנה ליעוץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ במכתב מיום 12.11.2020 לשר המשפטים בנדון: "הריני מתכבד לפנות אליך, בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:
15-11-2020
להלן עדכון המשנה ליעוץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ במכתב מיום 12.11.2020 לשר המשפטים בנדון: "הריני מתכבד לפנות אליך, בקשר עם הנושא שבנדון, כדלקמן:
102-2020

שינוי סיווג אזורי עדיפות לאומית

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
12-11-2020
בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
095-2020

שינוי סיווג אזורי עדיפות לאומית

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
12-11-2020
בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
101-2020

מענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020 – נוהלי הגשה

  מועד הגשה: לא יאוחר מ - 25/11/2020.
12-11-2020
  מועד הגשה: לא יאוחר מ - 25/11/2020.
100-2020

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020

בהמשך לחוזר משרדנו מספר 95/2020 מיום 29/10/2020 ביום 11/11/2020 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"."נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".
11-11-2020
בהמשך לחוזר משרדנו מספר 95/2020 מיום 29/10/2020 ביום 11/11/2020 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"."נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה".
099-2020

מים ביתיים בתעריף מוזל לתקופה של 4 חודשים – "כמות מוכרת"

בעקבות פניה של שר המים, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בהוראת שעה את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ( הוראת שעה) התשפ"א – 2020
08-11-2020
בעקבות פניה של שר המים, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בהוראת שעה את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ( הוראת שעה) התשפ"א – 2020
094-2020

מים ביתיים בתעריף מוזל לתקופה של 4 חודשים – "כמות מוכרת"

בעקבות פניה של שר המים, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בהוראת שעה את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ( הוראת שעה) התשפ"א – 2020
05-11-2020
בעקבות פניה של שר המים, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בהוראת שעה את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ( הוראת שעה) התשפ"א – 2020
093-2020

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 21.10.2020 הודעה בדבר תשלום מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבאות נכות, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 218- הוראת השעה ) מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) , התשפ"א – 2020.
01-11-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 21.10.2020 הודעה בדבר תשלום מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבאות נכות, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 218- הוראת השעה ) מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) , התשפ"א – 2020.
098-2020

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 21.10.2020 הודעה בדבר תשלום מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבאות נכות, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 218- הוראת השעה ) מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) , התשפ"א – 2020.
01-11-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 21.10.2020 הודעה בדבר תשלום מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבאות נכות, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( תיקון מס' 218- הוראת השעה ) מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) , התשפ"א – 2020.
097-2020

מים בתעריף מוזל - קביעת כמות מוכרת החל משנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לשינוי כללי המים (קביעת כמות מוכרת)(תיקון) התשפ"א -2020.מטרת השינוי המוצע הינה לפשט את אופן קביעת הכמות המוכרת השנתית.
29-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לשינוי כללי המים (קביעת כמות מוכרת)(תיקון) התשפ"א -2020.מטרת השינוי המוצע הינה לפשט את אופן קביעת הכמות המוכרת השנתית.
092-2020

מים בתעריף מוזל - קביעת כמות מוכרת החל משנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לשינוי כללי המים (קביעת כמות מוכרת)(תיקון) התשפ"א -2020.מטרת השינוי המוצע הינה לפשט את אופן קביעת הכמות המוכרת השנתית.
29-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לשינוי כללי המים (קביעת כמות מוכרת)(תיקון) התשפ"א -2020.מטרת השינוי המוצע הינה לפשט את אופן קביעת הכמות המוכרת השנתית.
096-2020

קרקע למגורים בישוב קהילתי ובהרחבה קהילתית במושב ובקיבוץ

  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 02.11.2020, הכוללת שתי הצעות לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב' תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים ושל תיקון פרק משנה 8.6 סימן ד' דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה
29-10-2020
  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 02.11.2020, הכוללת שתי הצעות לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב' תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים ושל תיקון פרק משנה 8.6 סימן ד' דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה
095-2020

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 7-8/2020

  ב-28 לאוקטובר 2020 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר להערות הציבור את טיוטת "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" המפרט את הפעולות הנדרשות מעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי המדווח על הכנסתו לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגע כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה להגשת בקשה למענקי סיוע מהמדינה.
29-10-2020
  ב-28 לאוקטובר 2020 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר להערות הציבור את טיוטת "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה" המפרט את הפעולות הנדרשות מעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי המדווח על הכנסתו לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגע כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה להגשת בקשה למענקי סיוע מהמדינה.
091-2020

קרקע למגורים בישוב קהילתי ובהרחבה קהילתית במושב ובקיבוץ

  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 02.11.2020, הכוללת שתי הצעות לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב' תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים ושל תיקון פרק משנה 8.6 סימן ד' דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה
29-10-2020
  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 02.11.2020, הכוללת שתי הצעות לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב' תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים ושל תיקון פרק משנה 8.6 סימן ד' דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה
094-2020

תעריפי מים החל מינואר 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לקראת עדכון תעריפי מים החל מ 1 ינואר 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 16 לאוקטובר 2020.
28-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לקראת עדכון תעריפי מים החל מ 1 ינואר 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 16 לאוקטובר 2020.
090-2020

תעריפי מים החל מינואר 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לקראת עדכון תעריפי מים החל מ 1 ינואר 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 16 לאוקטובר 2020.
28-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לקראת עדכון תעריפי מים החל מ 1 ינואר 2021. בין היתר – - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) - כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 16 לאוקטובר 2020.
093-2020

ביטול נחלות שאינן מאוישות – עדכון

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 2.10.2020 תובא לדיון "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן אוישות" להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה:
28-10-2020
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 2.10.2020 תובא לדיון "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן אוישות" להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה:
089-2020

ביטול נחלות שאינן מאוישות – עדכון

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 2.10.2020 תובא לדיון "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן אוישות" להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה:
28-10-2020
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 2.10.2020 תובא לדיון "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן אוישות" להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה:
088-2020

הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראות מעבר

  בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
28-10-2020
  בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
092-2020

הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראות מעבר

  בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
28-10-2020
  בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".
087-2020

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – עדכון

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון לפרק משנה 8.3 – סימן ח': איוש נחלות פנויות במושבים" להלן הצעת ההחלטה:
27-10-2020
בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון לפרק משנה 8.3 – סימן ח': איוש נחלות פנויות במושבים" להלן הצעת ההחלטה:
086-2020

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים – עדכון

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל- המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
27-10-2020
בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 2.11.2020 צורפה "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל- המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
091-2020

שיוך דירות בקיבוץ או מושב שיתופי לפי החלטות 692/751 - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם היום עדכון נוהל B38.02 מיום 15.07.2020 "שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751" הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ב- 01.05.2018
22-10-2020
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם היום עדכון נוהל B38.02 מיום 15.07.2020 "שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751" הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ב- 01.05.2018
085-2020

תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור. על פי ההצעה שהובאה לדיון במועצת מקרקעי ישראל לישיבה ב 8.9.2020 הוצע לבטל בין השאר את התקרת ההנחות הסוציואקונומית. ראו חוזרינו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"
20-10-2020
ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור. על פי ההצעה שהובאה לדיון במועצת מקרקעי ישראל לישיבה ב 8.9.2020 הוצע לבטל בין השאר את התקרת ההנחות הסוציואקונומית. ראו חוזרינו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"
090-2020

תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור. על פי ההצעה שהובאה לדיון במועצת מקרקעי ישראל לישיבה ב 8.9.2020 הוצע לבטל בין השאר את התקרת ההנחות הסוציואקונומית. ראו חוזרינו 71/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"
20-10-2020
ב-20 לאוקטובר 2020 נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בתיקון סימן א' בפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הנחות אזור. על פי ההצעה שהובאה לדיון במועצת מקרקעי ישראל לישיבה ב 8.9.2020 הוצע לבטל בין השאר את התקרת ההנחות הסוציואקונומית. ראו חוזרינו 71/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע"
089-2020

המלצות לסיוע למגזר העסקי

להלן פנייתה החשובה של נשיאת לשכת רואי החשבון רו"ח איריס שטרק לשר האוצר מיום 11.10.2020 בעניין "המלצות לשכת רואי חשבון לפעולות הנדרשות לסיוע למגזר העסקי בתקופת משבר הקורונה ולהמרצת השוק":
15-10-2020
להלן פנייתה החשובה של נשיאת לשכת רואי החשבון רו"ח איריס שטרק לשר האוצר מיום 11.10.2020 בעניין "המלצות לשכת רואי חשבון לפעולות הנדרשות לסיוע למגזר העסקי בתקופת משבר הקורונה ולהמרצת השוק":
084-2020

המלצות לסיוע למגזר העסקי

להלן פנייתה החשובה של נשיאת לשכת רואי החשבון רו"ח איריס שטרק לשר האוצר מיום 11.10.2020 בעניין "המלצות לשכת רואי חשבון לפעולות הנדרשות לסיוע למגזר העסקי בתקופת משבר הקורונה ולהמרצת השוק":
15-10-2020
להלן פנייתה החשובה של נשיאת לשכת רואי החשבון רו"ח איריס שטרק לשר האוצר מיום 11.10.2020 בעניין "המלצות לשכת רואי חשבון לפעולות הנדרשות לסיוע למגזר העסקי בתקופת משבר הקורונה ולהמרצת השוק":
083-2020

ביטול תקרת ההנחה הסוציואקונומית באזורי עדיפות - עדכון

ב-8 לספטמבר 2020 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בין השאר בהצעה לתיקון סעיף 4.2 לקובץ ההחלטות כך שתבוטל תקרת ההנחה הסוציואקונומית.
12-10-2020
ב-8 לספטמבר 2020 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בין השאר בהצעה לתיקון סעיף 4.2 לקובץ ההחלטות כך שתבוטל תקרת ההנחה הסוציואקונומית.
088-2020

ביטול תקרת ההנחה הסוציואקונומית באזורי עדיפות - עדכון

ב-8 לספטמבר 2020 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בין השאר בהצעה לתיקון סעיף 4.2 לקובץ ההחלטות כך שתבוטל תקרת ההנחה הסוציואקונומית.
12-10-2020
ב-8 לספטמבר 2020 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שדנה בין השאר בהצעה לתיקון סעיף 4.2 לקובץ ההחלטות כך שתבוטל תקרת ההנחה הסוציואקונומית.
082-2020

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשפ"א – 2020, שעיקרה הקצבת כמויות מים למטרות חקלאות לאזורים השונים בשנה הקרובה.
07-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשפ"א – 2020, שעיקרה הקצבת כמויות מים למטרות חקלאות לאזורים השונים בשנה הקרובה.
087-2020

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשפ"א – 2020, שעיקרה הקצבת כמויות מים למטרות חקלאות לאזורים השונים בשנה הקרובה.
07-10-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשפ"א – 2020, שעיקרה הקצבת כמויות מים למטרות חקלאות לאזורים השונים בשנה הקרובה.
081-2020

הנחה בארנונה לעסקים נפגעי קורונה - עדכון

להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף 2020 בדבר הזכאים להנחה בסך 95% מסכום הארנונה הכללית: "אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
06-10-2020
להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף 2020 בדבר הזכאים להנחה בסך 95% מסכום הארנונה הכללית: "אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
086-2020

הנחה בארנונה לעסקים נפגעי קורונה - עדכון

להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף 2020 בדבר הזכאים להנחה בסך 95% מסכום הארנונה הכללית: "אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
05-10-2020
להלן הודעת משרד הכלכלה והתעשייה בעניין תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) (תיקון מס' 4) התש"ף 2020 בדבר הזכאים להנחה בסך 95% מסכום הארנונה הכללית: "אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
085-2020

עדכוני חקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית

להלן עדכוני החקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית - א. כללי לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
30-09-2020
להלן עדכוני החקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית - א. כללי לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
080-2020

עדכוני חקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית

להלן עדכוני החקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית - א. כללי לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
30-09-2020
להלן עדכוני החקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית - א. כללי לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.
079-2020

תכנית הסיוע הכלכלית – עדכון נוסף

  ועדת הכספים אישרה בסוף שבוע, לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי.בין היתר קובעת הצעת החוק:
27-09-2020
  ועדת הכספים אישרה בסוף שבוע, לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי.בין היתר קובעת הצעת החוק:
084-2020

תכנית הסיוע הכלכלית – עדכון נוסף

  ועדת הכספים אישרה בסוף שבוע, לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי.בין היתר קובעת הצעת החוק:
27-09-2020
  ועדת הכספים אישרה בסוף שבוע, לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק התכנית לסיוע כלכלי.בין היתר קובעת הצעת החוק:
078-2020

דחייה נוספת בתשלום ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 17.9.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה, מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל- 15.12.2020.
23-09-2020
ביום 17.9.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה, מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל- 15.12.2020.
083-2020

דחייה נוספת בתשלום ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

  ביום 17.9.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה, מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל- 15.12.2020.
23-09-2020
  ביום 17.9.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה, מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר 2020 נדחה ל- 15.12.2020.
082-2020

הנחיות רשם האגודות להתנהלות בתקופת הסגר - חגי תשרי

כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 00:14, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר")
22-09-2020
כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 00:14, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר")
077-2020

הנחיות רשם האגודות להתנהלות בתקופת הסגר - חגי תשרי

כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 00:14, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר")
22-09-2020
כחלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 00:14, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר")
076-2020

דחיית מועדי רמ"י נוכח משבר הקורונה – עדכון

  להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4929 מיום 16.09.2020 בעניין "דחיית מועדים – הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020":
22-09-2020
  להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4929 מיום 16.09.2020 בעניין "דחיית מועדים – הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020":
081-2020

דחיית מועדי רמ"י נוכח משבר הקורונה – עדכון

  להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4929 מיום 16.09.2020 בעניין "דחיית מועדים – הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020":
22-09-2020
  להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4929 מיום 16.09.2020 בעניין "דחיית מועדים – הוראת שעה נוכח משבר הקורונה 18.9.2020":
075-2020

הצעת הפחת המואץ למכונות וציוד תורחב לכל ענפי המשק

על פי הודעת שר האוצר תקנות הפחת המואץ יורחבו לכלל ענפי המשק כך שיכללו בין היתר את ענפי המסחר והשירותים.
21-09-2020
על פי הודעת שר האוצר תקנות הפחת המואץ יורחבו לכלל ענפי המשק כך שיכללו בין היתר את ענפי המסחר והשירותים.
080-2020

הצעת הפחת המואץ למכונות וציוד תורחב לכל ענפי המשק

על פי הודעת שר האוצר תקנות הפחת המואץ יורחבו לכלל ענפי המשק כך שיכללו בין היתר את ענפי המסחר והשירותים.
21-09-2020
על פי הודעת שר האוצר תקנות הפחת המואץ יורחבו לכלל ענפי המשק כך שיכללו בין היתר את ענפי המסחר והשירותים.
079-2020

הוראות מעבר לפיצויי פרק משנה 8.18 - שינוי יעוד למגורים ולתעסוקה

לאחרונה פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטה מס' 4812 הדנה בהוראות המעבר ליישום השינויים בהקטנת הפיצוי הכספי לקרקע חקלאית בעקבות התיקון מ 4.3.2020 לסימן ב' פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת קרקעי ישראל שהחליף את החלטה 1470.
21-09-2020
לאחרונה פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטה מס' 4812 הדנה בהוראות המעבר ליישום השינויים בהקטנת הפיצוי הכספי לקרקע חקלאית בעקבות התיקון מ 4.3.2020 לסימן ב' פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת קרקעי ישראל שהחליף את החלטה 1470.
074-2020

הוראות מעבר לפיצויי פרק משנה 8.18 - שינוי יעוד למגורים ולתעסוקה

לאחרונה פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטה מס' 4812 הדנה בהוראות המעבר ליישום השינויים בהקטנת הפיצוי הכספי לקרקע חקלאית בעקבות התיקון מ 4.3.2020 לסימן ב' פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת קרקעי ישראל שהחליף את החלטה 1470.
21-09-2020
לאחרונה פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטה מס' 4812 הדנה בהוראות המעבר ליישום השינויים בהקטנת הפיצוי הכספי לקרקע חקלאית בעקבות התיקון מ 4.3.2020 לסימן ב' פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת קרקעי ישראל שהחליף את החלטה 1470.
073-2020

"התר אגודות מוטה" – התשפ"א

  לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
17-09-2020
  לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
078-2020

"התר אגודות מוטה" – התשפ"א

  לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
17-09-2020
  לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
072-2020

הסדרת צרכניות במושבי עובדים וכפרים שיתופיים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל דנה בסוגיית הסדרת הצרכניות במושבי העובדים ובכפריים שיתופיים וקבעה בהחלטתה מס' 4921 מיום 2.9.2020 את כללי ההסדרה כדלקמן:
16-09-2020
הנהלת רשות מקרקעי ישראל דנה בסוגיית הסדרת הצרכניות במושבי העובדים ובכפריים שיתופיים וקבעה בהחלטתה מס' 4921 מיום 2.9.2020 את כללי ההסדרה כדלקמן:
077-2020

מענקי קורנה לחברי קיבוץ ומושב שיתופי - עדכון

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 15.9.2020:
15-09-2020
להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 15.9.2020:
071-2020

הנחיות לדווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 14.9.2020 , הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר.
14-09-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 14.9.2020 , הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר.
076-2020

הנחיות לדווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 14.9.2020 , הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר.
14-09-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 14.9.2020 , הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר.
070-2020

שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון

רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020. לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:
09-09-2020
רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020. לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:
075-2020

שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון

רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020. לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:
09-09-2020
רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020. לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:
074-2020

שינוי מתוכנן בהגדרת הפקה מים בסיסית מקידוחים

בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז - 2017 שהותקנו בעקבות תיקון 27 לחוק המים, חולקה העלות המוכרת הנורמטיבית להפקה מקידוחים להפקה בסיסית (הוצאות קבועות +משתנות) והפקה נוספת (הוצאות משתנות בלבד).
08-09-2020
בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז - 2017 שהותקנו בעקבות תיקון 27 לחוק המים, חולקה העלות המוכרת הנורמטיבית להפקה מקידוחים להפקה בסיסית (הוצאות קבועות +משתנות) והפקה נוספת (הוצאות משתנות בלבד).
069-2020

שינוי מתוכנן בהגדרת הפקה מים בסיסית מקידוחים

בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז - 2017 שהותקנו בעקבות תיקון 27 לחוק המים, חולקה העלות המוכרת הנורמטיבית להפקה מקידוחים להפקה בסיסית (הוצאות קבועות +משתנות) והפקה נוספת (הוצאות משתנות בלבד).
08-09-2020
בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז - 2017 שהותקנו בעקבות תיקון 27 לחוק המים, חולקה העלות המוכרת הנורמטיבית להפקה מקידוחים להפקה בסיסית (הוצאות קבועות +משתנות) והפקה נוספת (הוצאות משתנות בלבד).
073-2020

היטל השבחה בגין שטחי תעסוקה במשק עזר

כלליבפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה ע"י ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטל השבחה 110/16/48 קבעה ועדת הערר שאין לחייב חוכרים במשק עזר בהיטל השבחה בגין פעילות לא חקלאית (פל"ח) למרות שהמקרקעין של משק העזר כלולים במרחב בו חלה התכנית המאפשרת פל"ח.
03-09-2020
כלליבפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה ע"י ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטל השבחה 110/16/48 קבעה ועדת הערר שאין לחייב חוכרים במשק עזר בהיטל השבחה בגין פעילות לא חקלאית (פל"ח) למרות שהמקרקעין של משק העזר כלולים במרחב בו חלה התכנית המאפשרת פל"ח.
068-2020

היטל השבחה בגין שטחי תעסוקה במשק עזר

כלליבפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה ע"י ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטל השבחה 110/16/48 קבעה ועדת הערר שאין לחייב חוכרים במשק עזר בהיטל השבחה בגין פעילות לא חקלאית (פל"ח) למרות שהמקרקעין של משק העזר כלולים במרחב בו חלה התכנית המאפשרת פל"ח.
03-09-2020
כלליבפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה ע"י ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטל השבחה 110/16/48 קבעה ועדת הערר שאין לחייב חוכרים במשק עזר בהיטל השבחה בגין פעילות לא חקלאית (פל"ח) למרות שהמקרקעין של משק העזר כלולים במרחב בו חלה התכנית המאפשרת פל"ח.
067-2020

החכרת קרקע למטרת תעסוקה ושימושים חברתיים בישובים קהילתיים

  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסמה ב 02.09.2020 הצעת החלטה לסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לתאריך 08.09.2020, בין היתר, בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 4.16 - סימן ד' - החכרת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי".
03-09-2020
  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסמה ב 02.09.2020 הצעת החלטה לסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לתאריך 08.09.2020, בין היתר, בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 4.16 - סימן ד' - החכרת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי".
072-2020

החכרת קרקע למטרת תעסוקה ושימושים חברתיים בישובים קהילתיים

  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסמה ב 02.09.2020 הצעת החלטה לסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לתאריך 08.09.2020, בין היתר, בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 4.16 - סימן ד' - החכרת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי".
03-09-2020
  באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסמה ב 02.09.2020 הצעת החלטה לסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לתאריך 08.09.2020, בין היתר, בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 4.16 - סימן ד' - החכרת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי".
066-2020

הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע

  מועצת מקרקעי ישראל פרסמה לקראת ישיבתה ב 8.9.2020 בין היתר את הצעת ההחלטה לתיקון פרק משנה 4.2 - "הנחות אזור".
02-09-2020
  מועצת מקרקעי ישראל פרסמה לקראת ישיבתה ב 8.9.2020 בין היתר את הצעת ההחלטה לתיקון פרק משנה 4.2 - "הנחות אזור".
071-2020

הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע

  מועצת מקרקעי ישראל פרסמה לקראת ישיבתה ב 8.9.2020 בין היתר את הצעת ההחלטה לתיקון פרק משנה 4.2 - "הנחות אזור".
02-09-2020
  מועצת מקרקעי ישראל פרסמה לקראת ישיבתה ב 8.9.2020 בין היתר את הצעת ההחלטה לתיקון פרק משנה 4.2 - "הנחות אזור".
065-2020

מענק הסיוע לעסקים – הנחיות רשות המיסים

רשות המיסים הוציאה לאחרונה "הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים" בעד השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף 2020
30-08-2020
רשות המיסים הוציאה לאחרונה "הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים" בעד השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף 2020
070-2020

מענק הסיוע לעסקים – הנחיות רשות המיסים

רשות המיסים הוציאה לאחרונה "הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים" בעד השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף 2020
30-08-2020
רשות המיסים הוציאה לאחרונה "הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים" בעד השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף 2020
069-2020

ניהול אגודות תחת "שגרת הקורונה"

רשום האגודות השיתופיות הוציא הנחיות מעודכנות בעניין ניהול אגודות תחת שגרת הקורונה.ההנחיות כוללות ארבע נדבכים:
23-08-2020
רשום האגודות השיתופיות הוציא הנחיות מעודכנות בעניין ניהול אגודות תחת שגרת הקורונה.ההנחיות כוללות ארבע נדבכים:
064-2020

ניהול אגודות תחת "שגרת הקורונה"

רשום האגודות השיתופיות הוציא הנחיות מעודכנות בעניין ניהול אגודות תחת שגרת הקורונה.ההנחיות כוללות ארבע נדבכים:
23-08-2020
רשום האגודות השיתופיות הוציא הנחיות מעודכנות בעניין ניהול אגודות תחת שגרת הקורונה.ההנחיות כוללות ארבע נדבכים:
063-2020

איחוד עוסקים – דו"ח שנתי מסכם – הבהרה

סעיף 71א לחוק מע"מ, התשל"ו - 1975 (להלן "החוק"), מחייב כל אחד מהעוסקים, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.
17-08-2020
סעיף 71א לחוק מע"מ, התשל"ו - 1975 (להלן "החוק"), מחייב כל אחד מהעוסקים, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.
068-2020

הצעה לתקנות פחת מואץ לציוד בפעילות מזכה

בימים אלו עולה לדיון בועדת הכספים ולשל הכנסת הצעת משרד האוצר לתקנות מס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת השעה) התש"ף - 2020.
16-08-2020
בימים אלו עולה לדיון בועדת הכספים ולשל הכנסת הצעת משרד האוצר לתקנות מס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת השעה) התש"ף - 2020.
062-2020

הצעה לתקנות פחת מואץ לציוד בפעילות מזכה

בימים אלו עולה לדיון בועדת הכספים ולשל הכנסת הצעת משרד האוצר לתקנות מס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת השעה) התש"ף - 2020.
16-08-2020
בימים אלו עולה לדיון בועדת הכספים ולשל הכנסת הצעת משרד האוצר לתקנות מס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת השעה) התש"ף - 2020.
067-2020

נוהל שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם עדכון לנוהל "שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" המעדכן את הנוהל מה- 15.07.2019.
10-08-2020
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם עדכון לנוהל "שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" המעדכן את הנוהל מה- 15.07.2019.
066-2020

מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה ב 5.8.2020 את החלטה מס' 4890 בנושא הנדון. להן נוסח ההחלטה:
09-08-2020
הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה ב 5.8.2020 את החלטה מס' 4890 בנושא הנדון. להן נוסח ההחלטה:
061-2020

מתן ארכה להשלמת הבניה בהסכמים בעקבות משבר הקורונה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה ב 5.8.2020 את החלטה מס' 4890 בנושא הנדון. להן נוסח ההחלטה:
09-08-2020
הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה ב 5.8.2020 את החלטה מס' 4890 בנושא הנדון. להן נוסח ההחלטה:
060-2020

שיעורי דמי חכירה בהיוון הזכויות בחלקת המגורים בנחלה

ב 8.9.2020 צפויה מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטה על שינויים בסיווג אזורי עדיפות לאומית להם השלכות משמעותיות על תשלומי היוון הזכויות בחלקת המגורים. ראו פרטים בהרחבה בחוזרינו 42/2020 "הערכות לשינויים בהנחות בהקצאת מקרקעין"
07-08-2020
ב 8.9.2020 צפויה מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטה על שינויים בסיווג אזורי עדיפות לאומית להם השלכות משמעותיות על תשלומי היוון הזכויות בחלקת המגורים. ראו פרטים בהרחבה בחוזרינו 42/2020 "הערכות לשינויים בהנחות בהקצאת מקרקעין"
059-2020

רכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים בנחלה - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם ב 05.08.2020 עדכון לנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית"
06-08-2020
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם ב 05.08.2020 עדכון לנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית"
058-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי חל"ת

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ב 4.8.2020 לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל -15.10.2020.
05-08-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ב 4.8.2020 לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל -15.10.2020.
065-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי חל"ת

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ב 4.8.2020 לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל -15.10.2020.
05-08-2020
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ב 4.8.2020 לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל -15.10.2020.
057-2020

החזר מקדמות מס הכנסה ששולמו עבור ינואר ופברואר 2020

להלן הודעת רשות המיסים מ 3.8.2020:" רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
03-08-2020
להלן הודעת רשות המיסים מ 3.8.2020:" רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
064-2020

החזר מקדמות מס הכנסה ששולמו עבור ינואר ופברואר 2020

להלן הודעת רשות המיסים מ 3.8.2020:" רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
03-08-2020
להלן הודעת רשות המיסים מ 3.8.2020:" רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).
063-2020

מענק חד פעמי לקיבוץ ולחבריו

בעקבות האישור במליאת הכנסת של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת השעה ותיקוני חקיקה) התש"ף – 2020 הודיע המוסד לביטוח לאומי, לקיבוצים למושבים השיתופיים ולחבריהם כדלקמן:
30-07-2020
בעקבות האישור במליאת הכנסת של חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת השעה ותיקוני חקיקה) התש"ף – 2020 הודיע המוסד לביטוח לאומי, לקיבוצים למושבים השיתופיים ולחבריהם כדלקמן:
056-2020

דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה - עדכון ורענון

עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:
30-07-2020
עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:
062-2020

דיווחי מעסיקים ועובדים לביטוח לאומי בתקופת הקורנה - עדכון ורענון

עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:
30-07-2020
עם התפרצות מגפת הקורנה עובדים רבים הוצאו על ידי המעסיקים לחל"ת והיו זכאים לדמי אבטלה או מענק הסתגלות מהמוסד לביטוח לאומי.בעקבות הגל השני של התפרצות הנגיף, החליטה הממשלה על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמתן מענק ההסתגלות עד ליום 30.06.2021, גם למי שנגמרו ימי הזכאות לדמי אבטלה.עובד שהופסקה עבודתו לראשונה, הוצא לחל"ת, פוטר או התפטר – המעסיק ידווח בשני קבצים:
055-2020

חוק התוכנית לסיוע כלכלי

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 אושר בכנסת ב 28.7.2020. להלן שינויים ועדכונים נבחרים מתוך החוק:
29-07-2020
חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 אושר בכנסת ב 28.7.2020. להלן שינויים ועדכונים נבחרים מתוך החוק:
061-2020

חוק התוכנית לסיוע כלכלי

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 אושר בכנסת ב 28.7.2020. להלן שינויים ועדכונים נבחרים מתוך החוק:
29-07-2020
חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 אושר בכנסת ב 28.7.2020. להלן שינויים ועדכונים נבחרים מתוך החוק:
054-2020

דיווח מעסיקים לביטוח לאומי על חל"ת/פיטורין/התפטרות

בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובהמשך להחלטת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות לגמלת אבטלה, להלן ההנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 12.7.2020 :
13-07-2020
בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובהמשך להחלטת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות לגמלת אבטלה, להלן ההנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 12.7.2020 :
060-2020

דיווח מעסיקים לביטוח לאומי על חל"ת/פיטורין/התפטרות

בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובהמשך להחלטת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות לגמלת אבטלה, להלן ההנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 12.7.2020 :
13-07-2020
בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה במדינת ישראל ובהמשך להחלטת הממשלה להאריך את תקופת הזכאות לגמלת אבטלה, להלן ההנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 12.7.2020 :
053-2020

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים - עדכון

להלן נוסח הצעת החלטה שהובאה לממשלה ב 12.7.2020:
12-07-2020
להלן נוסח הצעת החלטה שהובאה לממשלה ב 12.7.2020:
059-2020

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים - עדכון

להלן נוסח הצעת החלטה שהובאה לממשלה ב 12.7.2020:
12-07-2020
להלן נוסח הצעת החלטה שהובאה לממשלה ב 12.7.2020:
052-2020

הצעה להקלה משמעותית בהקצאת קרקע לאנרגיות מתחדשות

  בטיוטת הצעות ההחלטה לתכנית הכלכלית לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב נכללת, בין השאר הקלה משמעותית בעלות הקצאת הקרקע לאנרגיות מתחדשות ונקיות.
05-07-2020
  בטיוטת הצעות ההחלטה לתכנית הכלכלית לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב נכללת, בין השאר הקלה משמעותית בעלות הקצאת הקרקע לאנרגיות מתחדשות ונקיות.
058-2020

הצעה להקלה משמעותית בהקצאת קרקע לאנרגיות מתחדשות

  בטיוטת הצעות ההחלטה לתכנית הכלכלית לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב נכללת, בין השאר הקלה משמעותית בעלות הקצאת הקרקע לאנרגיות מתחדשות ונקיות.
05-07-2020
  בטיוטת הצעות ההחלטה לתכנית הכלכלית לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב נכללת, בין השאר הקלה משמעותית בעלות הקצאת הקרקע לאנרגיות מתחדשות ונקיות.
051-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15.7.2020 ל-15.8.2020.
03-07-2020
ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15.7.2020 ל-15.8.2020.
057-2020

דחייה נוספת בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים בתקופת חל"ת

ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15.7.2020 ל-15.8.2020.
03-07-2020
ביום 2.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15.7.2020 ל-15.8.2020.
056-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020 - עדכון

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
30-06-2020
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
050-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020 - עדכון

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
30-06-2020
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
055-2020

דמי קבורה במגזר הכפרי - עדכון

לוח א לתוספת לתקנות קבע חמש קטגוריות של גופי קבורה בהתאם לגודל הישוב בו מבוצעת הקבורה. התעריף הגבוה ביותר לכל נפטר משולם בערים ירושלים, תל אביב וחיפה (6,565 ש"ח - קבוצה 1), והתעריף הנמוך ביותר משולם בישובים במועצות אזוריות (3,677 ש"ח – קבוצה 5) ללא הוראת השעה.
29-06-2020
לוח א לתוספת לתקנות קבע חמש קטגוריות של גופי קבורה בהתאם לגודל הישוב בו מבוצעת הקבורה. התעריף הגבוה ביותר לכל נפטר משולם בערים ירושלים, תל אביב וחיפה (6,565 ש"ח - קבוצה 1), והתעריף הנמוך ביותר משולם בישובים במועצות אזוריות (3,677 ש"ח – קבוצה 5) ללא הוראת השעה.
049-2020

דמי קבורה במגזר הכפרי - עדכון

לוח א לתוספת לתקנות קבע חמש קטגוריות של גופי קבורה בהתאם לגודל הישוב בו מבוצעת הקבורה. התעריף הגבוה ביותר לכל נפטר משולם בערים ירושלים, תל אביב וחיפה (6,565 ש"ח - קבוצה 1), והתעריף הנמוך ביותר משולם בישובים במועצות אזוריות (3,677 ש"ח – קבוצה 5) ללא הוראת השעה.
29-06-2020
לוח א לתוספת לתקנות קבע חמש קטגוריות של גופי קבורה בהתאם לגודל הישוב בו מבוצעת הקבורה. התעריף הגבוה ביותר לכל נפטר משולם בערים ירושלים, תל אביב וחיפה (6,565 ש"ח - קבוצה 1), והתעריף הנמוך ביותר משולם בישובים במועצות אזוריות (3,677 ש"ח – קבוצה 5) ללא הוראת השעה.