חוזר מספר: 075/2005
החזר בלו על סולר

 1. החל ב- 1/9/2005 יצאה לאוויר העולם הרפורמה במיסוי משק האנרגיה שמטרתה, בין השאר, להעלות בהדרגה את הבלו על הסולר עד להשוואתו לבלו על בנזין. התהליך יהיה הדרגתי ויסתיים ב- 1/9/2009.

  בשלב ראשון הועלה הבלו על הסולר ב- 1 בספטמבר ב – 32 אג' לליטר והועמד על 1.00 ש"ח לליטר.

  הבלו וההחזר עליו יועלו באופן הדרגתי בשנים הבאות, כך שהמשקל של ההוצאה על מרכיב זה של הסולר יגדל בהתאמה, מכאן החשיבות להקפדה על התנאים הנדרשים לקבלת ההחזר שמגיע על פי החוק.

 2. על פי סעיף 3 (א1) לצו הבלו על דלק (פטור) תשס"ה-2005, עוסקים הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף יהיו זכאים להחזר בלו ששולם על סולר לגבי רכבים / ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס שהוצאו להם כדין ע"י עוסק שעיסוקו מכירת דלק (חברת דלק או תחנת דלק). ההחזר לא יעלה על תקרות שיקבעו ויפורסמו ברשומות.

  להלן סוגי הזכאות העיקריים לפי השימוש בסולר:

  · המשמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו משמש בגנרטור או ברכב מנועי.

  · המשמש לציוד הנדסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז - 1957.

  · המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף:

  - רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר, לבעל רישיון מוביל.

  - רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג.

  - אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג.

  - טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות.

 3. עוסק זכאי ידווח דו"ח תקופתי ובו יפרט את מספרי הרישוי של הרכבים / ציוד ששימשו בייצור הכנסה, את כמות הסולר שנצרכה לכל רכב / ציוד בנפרד ואת סכום הבלו להחזר.

 4. דו"ח תקופתי להחזר בלו יוגש בין הראשון לחודש ל- 15 בחודש שלאחר התקופה המתייחסת בדו"ח.

  עוסקים שיש להם עד 5 רכבים ו/או ציוד ידווחו דו"חות לתקופות שימוש של ארבעה חודשים.

  עוסקים שיש להם מעל 5 רכבים ו/או ציוד ידווחו דו"חות לתקופות שימוש של חודשיים.

  דוגמא - דו"ח - ספטמבר עד דצמבר 2005 יוגש החל מ- 1/1/2006 ועד 15/1/2006. ההחזר יתבצע לחשבון הבנק של הזכאי לפי הרשום במס ערך מוסף עד 30 יום לאחר הגשת הדו"ח, אלא אם עוכב מסיבות המפורטות בצו.

 5. הדווח לעוסק שיש לו מעל חמישה רכבים/ציוד ייעשה באחד מן המסלולים הבאים:

  1. מדיה מגנטית (תקליטור)

   תכלול פרטים על מספרי רישוי הרכבים, כמות ליטרים וסכום דרישה להחזר.

   קליטת דוח באמצעות תקליטור תעשה ביחידות המע"מ או אצל מייצג מקושר לשע"מ.

  2. דו"ח באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי
   דיווח במסלול זה יהיה אך ורק לרכב המתדלק באמצעות תדלוק אוטומטי בלבד.
   עוסק המעוניין במסלול זה יתבקש לחתום על הרשאה בשני עותקים. עותק אחד יישלח לחברת הדלק והשני ליחידת הדלק בממונה אזורי מע"מ נתניה.

  3. דיווח באמצעות האינטרנט
   ניתן יהיה לבדוק באתר האינטרנט של רשות המיסים לגבי מועד הפעלת היישום.
   בדיווח דרך האינטרנט תידרש סיסמא בדומה להגשת דו"חות מע"מ באינטרנט.

 6. יש לשים לב:

  לא יינתן החזר כספי לגבי כמות סולר העולה על הצריכה השנתית הממוצעת כפי שייקבע ע"י רשויות המס – תפורסם ברשומות.

  "צריכה שנתית ממוצעת" : המנה המתקבלת מחלוקת ממוצע השימוש השנתי בייצור הכנסה לכל אחת מהמטרות המנויות לעיל, בממוצע השימוש לליטר.

  לגבי מפעל תעשייתי תיקבע לכל מפעל צריכה שנתית ממוצעת ע"י רשויות המס.

 7. מפעל תעשייתי הצורך סולר כחומר גלם לבעירה, בייצור בכמות העולה של 5,000 ליטר לחודש, זכאי להחזר הבלו על הסולר ששימש בתהליך הייצור. מפעל כאמור, יוכל לפנות אל הממונה האזורי ביחידת מס ערך מוסף בה הוא רשום כעוסק, על מנת להירשם ולקבל הנחיות לדיווח.
  הרישום במשרדי המע"מ האזוריים יתבצע החל מ - 1.10.2005.

 8. נבקש לציין כי בתוספת לצו הבלו, בטור א' – מטרות - לא נכללו חממות ולולים הצורכים סולר למטרות ייצוריות מובהקות.

  משרדנו מטפל בהסרת עיוותים אלו החוטאים למטרה של הרפורמה במיסוי משק האנרגיה.

 9. משרדנו מטפל בדרישות להחזר בלו מרשויות המס. כאמור לעיל, משרדי מע"מ לא פרסמו עד כה את כל ההנחיות הדרושות לבצוע הדווחים ומשרדנו יעקוב באופן שוטף על הצעדים הנדרשים לטיפול בהחזר.

לשאלות ופרטים נוספים נא לפנות לרו"ח אמיל וינטרוב ו/או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


21/04/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון