חוזר מספר: 024/2006
בניה קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים

להלן נוסח החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1498 מיום 9.11.2005 בעניין בניה, קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים :

רקע

 1. "החלטת מועצה 751 מתאריך 27.2.96 אשרה שינויים במבנה הארגוני של הקיבוצים.
 2. עפ"י ההחלטה חבר קיבוץ יכול לשייך את יחידת הדיור שלו בשטח של עד 160 מ"ר במגרש בגודל של 500 מ"ר.

 3. הוראת אגף חקלאי מס' 53 מתאריך 14.4.96 קבעה כללים לביצוע החלטת מועצה 751 מבחינת התכנון, התקשרות חוזית, התחייבויות לרישום משכנתא וכו'.
 4. הוראת אגף 53 קבעה כי המועד הקובע להחלטה על השינוי הארגוני הינו התאריך שבו התקבלה החלטת האספה הכללית של האגודה בקשר לשינוי המבנה הארגוני שלו ועל

  רשימת החברים שיהיו זכאים לגור בו כבעלי זכויות חכירה של יחידות המגורים הבנויות.

  התאריך הקובע מקפיא למעשה את הבניה למגורים כנ"ל בכל הנוגע לקליטת חברים חדשים ושיפוץ והרחבת בתים קיימים לחברים ותיקים.

 5. לגבי מגרשים שאינם מבונים ולגבי כל בניה נוספת יחולו כל הכללים של החלטות המועצה הרלוונטיות להרחבה. לפיכך בניה חדשה למגורים בקיבוץ למעשה מוקפאת עד לאישור תכנית לשטח המחנה המחלק את אזור המגורים למגרשים אשר ניתן לבצע לגביהם עסקה עפ"י 959 (737 בעבר)

הבעיות

 1. תכנון:

  קיבוצים רבים נמצאים בבעיה דמוגרפית קשה . קבלת חברים חדשים ו/או בנים חוזרים תעשה, כאמור לעיל, עפ"י החלטות מועצה תקפות לגבי הרחבות. התהליך עד לתחילת הבניה כרוך בהכנת תב"ע, אישורה, קביעת מגרש סטטוטורי והכנת עיסקה במינהל. תהליך זה אורך שנים ולמעשה מכניס את הקיבוץ לקיפאון בעניין קבלת חברים חדשים.

 2. מימון:

  כל עוד נמשך ההליך התכנוני, לא ניתן לבצע עסקות של שיוך, הקצאה חדשה ושיפוץ דירות קיימות, ולקבל הלוואות לבנייה. הבנקים למשכנתאות מתנים מתן ההלוואות לחברים בתקופת הביניים של תהליך השיוך ועד לחתימה של החוזה, בדרישה כי המינהל יצהיר שייתן התחייבות לרישום משכנתא על המגרש הספציפי לגביו תינתן ההלוואה לחברים.

  היום המינהל אינו יכול לתת התחייבות לרישום משכנתא על שם אגודת הקיבוץ על שטח המגורים בלבד, או חלק ממנו ובודאי לא לגבי מגרשים בודדים שאינם קיימים כל עוד התכנון טרם הסתיים.

מוצע

 1. לגבי מגרשים שאינם מבונים - לבצע עסקה עפ"י התכנית המצויה בהליך תכנוני ובתנאי שהתכנית עברה את אישור הועדה המקומית.

  עסקות כנ"ל תבוצענה בתנאי שהיזם יסכים כי לא תהיה התחשבנות לגבי גודל המגרש הסופי וכן כי חוזה החכירה ייחתם רק לאחר אישור סופי של התכנית.

 2. לגבי שיפוץ והרחבת בתים קיימים לחברים ותיקים – לנסח מכתב לבנק בתאום עם הייעוץ המשפטי המאשר כי החבר X המבקש להרחיב את ביתו ו/או לשפצו יהיה זכאי לאחר אישור התכנית המצויה בתהליך תכנוני לבצע עסקה עפ"י החלטת מועצה 751 ולחתום על חוזה חכירה עם המינהל.

בתאריך 09/11/2005 סוכם :

לסעיף מס' 1 בהצעת האגף- הנהלת המינהל לא מאשרת הצעת האגף, ולא נמצא כרגע פתרון אחר לסוגיה.

האגף ימשיך לבחון פתרונות אלטרנטיביים, ויביאם לדיון נוסף בהנהלה.

לסעיף מס' 2 בהצעת האגף –מאושר."

שם משתמש

סיסמה

כניסה

שכחתי את הסיסמה
הרשמה
מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
שיוך דירות   
שינוי קיבוץ למושב   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   

מיסוי מקרקעין   
מקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל   
איוש נחלות   
מס הכנסה   
מע"מ   
ביטוח לאומי   
ניהול ומיסוי מוניציפאלי   
ניהול משק המים   
חשבונאות ודיווח כספי   
נושאים נוספים   


06/05/2015  ראשי  |  פרופיל המשרד  |  חוזרים  |  קישורים  |  משרות  |  צור קשר  |  מפת האתר    עדכון אחרון