גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2018

הנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות - הבהרות

מפאת חוסר הבהירות בנושא הנחות אזורי עדיפות בהקצאת קרקע להלן הבהרות:


ביום 15.04.2018 התקבלה החלטת הממשלה 3738 בעניין הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית.

החלטה זו החליפה את החלטת ממשלה 667 מיום 4.8.2013.


החלטה 3738 הינה "החלטת על" שעל בסיסה משרדי הממשלה רשאים להעניק הטבות ותמריצים.


ההנחות בהקצאת קרקע ניתנות כיום על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע" החלטה זו מבוססת עדיין על החלטת ממשלה 667 והחלטת ממשלה 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".
תוקף החלטת הממשלה מספר 1527 יהיה עד ליום 30.6.2018 (הוארך ע"י החלטת ממשלה 3727)


בעקבות החלטת הממשלה החדשה (3738) צפויה החלטת ממשלה חדשה בתחום הבינוי והשיכון שתעדכן את החלטה הקיימת (1527) ובהתאם תעודכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1537.


יודגש כי לא צפויים שינויים מהותיים בעקבות ההחלטות החדשות, ראו חוזרנו 25/2018 "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית - החלטת ממשלה" ,למעט כניסתם של ישובי המועצה האיזורית עמק יזרעאל למגבלת ההטבה של 50,000 ש"ח ליחידת דיור ( לפני מע"מ).


בנושא זה פנה ראש המועצה האיזורית עמק יזרעאל אייל בצר למועצת מקרקעי ישראל לביטול הגזרה הפוגעת אך ורק ביישובי עמק יזרעאל ועומדת בסתירה למטרת עידוד ההתיישבות באיזורי העדיפות הלאומית.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים